Allmänna köpvillkor

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

Senast uppdaterad den 1 september 2020

Dessa allmänna köpvillkor reglerar Virbac Danmark A/S, CVR-nummer 16313637 (Virbac Danmark A/S Filial Sverige, 516407-2034, c/o Incognito AB, Box 1027, 17 121 Solna) (”säljaren”) försäljning av produkter på webbplatsen store.se.virbac.com (”webbplatsen”) till sina kunder (”kunden”). Syftet med köpvillkoren är att definiera kundens rättigheter och skyldigheter i samband med inköp samt säljarens roller och ansvar i samband med försäljning av produkter via webbplatsen. Om någon bestämmelse i dessa köpvillkor är eller blir ogiltiga eller inte kan hanteras berörs inte giltigheten eller efterlevnaden av övriga bestämmelser i dessa köpvillkor. 

Observera att kunden har läst och godkänt användarvillkoren för webbplatsen som reglerar förhållandet mellan säljaren och användaren, dvs. kunden, avseende åtkomst och /eller användning av webbplatsen. Vid behov anges att, försåvitt inte annat uttryckligen anges i de allmänna villkoren, kunden också är skyldig att följa de allmänna villkoren när man beställer varor på webbplatsen.

Läs noggrant igenom dessa köpvillkor, skriv ut dem och spara en kopia.

 1. KUNDKONTO

1.1 För att kunna lägga en order på webbplatsen måste kunden ha ett konto.

Om kunden redan har ett konto kan hen logga in där och lägga en order på webbplatsen.

I annat fall föreslår säljaren att kunden upprättar ett konto i samband med orderprocessen för att kunna beställa varor på webbplatsen. Kunden ska lämna korrekta uppgifter och en giltig mejladress så att säljaren kan komma i kontakt med kunden, i synnerhet i samband med bekräftelse av upprättandet av kontot och i händelse av att kunden har lagt en order, i synnerhet för att kunna kontakta kunden avseende denna order.

1.2 Kunden kan när som helst ändra sina uppgifter, antingen direkt via kontot eller genom att kontakta säljaren. Kunden ombeds uppdatera sina uppgifter med jämna mellanrum.

1.3 Lösenordet till kundens konto är strikt personligt och konfidentiellt för kunden. Kunden avhåller sig från att lämna detta vidare till tredje part oavsett form och förbinder sig att göra allt för att upprätthålla sekretessen.

I händelse av att lösenordet förloras/glöms bort eller blir stulet, inklusive i det fall kunden avslöjar eller upptäcker att kontot missbrukas, är kunden skyldig att omgående informera säljaren genom att be om att ett nytt lösenord genereras [via mejl till säljaren på virbac@virbac.dk] eller genom att använda den tekniska funktionen ”Jag har glömt mitt lösenord” i samband med inloggning. 

1.4 I händelse av att kunden underlåter att följa ovan nämnda skyldigheter eller annan bestämmelse i köpvillkoren kan åtkomsten till kundens konto, och därmed möjligheten att beställa varor på webbplatsen, omgående och utan förvarning tillfälligt eller permanent dras in eller annulleras genom avaktivering av den aktuella kundens konto utan att detta påverkar säljarens övriga rättigheter. 

 1. ORDERLÄGGNING OCH VALIDERING 

2.1 Kunden förklarar att hen är myndig och har juridisk rätt att ingå avtal och beställa varor via webbplatsen. De utbjudna varorna säljs endast i sedvanliga mängder och endast till personer som uppnått en ålder då de får ingå lagliga transaktioner.

2.2 Kunden väljer på webbplatsen den/de produkter hen ska köpa, mängd och, i förekommande fall, storlek. Kunden bekräftar sitt val genom att klicka på knappen ”LÄGG TILL I KUNDVAGN”. 

Kunden kan kontrollera ordern genom att öppna kundvagnen och ändra eller radera innehållet helt eller delvis innan ordern bekräftas. 

Genom att klicka på knappen ”TILL KASSAN” ombeds kunden att logga in på sitt konto eller, om sådant inte finns, att upprätta ett konto. Efter att kunden har identifierat sig med konto inloggningen väljer kunden leveransmetod i enlighet med de villkor som anges under punkt 6 ”LEVERANS” samt anger faktureringsadress. Kunden förbinder sig att uppge korrekta uppgifter och vid behov uppdatera dem.

För att bekräfta ordern uppmanas kunden att klicka på knappen ”NÄSTA”. Kunden får en kortfattad sammanfattning av sin order inklusive pris på valda produkter, pris på leveranskostnaden samt det totalbelopp som ska betalas.

Kunden väljer därefter betalningsmetod och fyller i de uppgifter som krävs för betalning. Kunden måste godkänna köpvillkoren och därefter klicka på knappen ”BESTÄLL”. Detta klick validerar betalningen och godkännande av köpvillkoren.

Kunden förbinder sig till all information som lämnas under beställningsprocessen. Följaktligen kan säljaren i händelse av fel som begåtts av kunden inte hållas ansvarig om sådana fel leder till att leverans av produkterna inte är möjlig.

Kunden får en orderbekräftelse via mejl med ett ordernummer. Denna orderbekräftelse utgör inte accept av anbudet. Genom att lämna en order erbjuder sig kunden att köpa produkter och uppfylla dessa köpvillkor. Säljaren förbehåller sig rätten att avvisa sådana anbud som gjorts av kunden. När kunden lagt en order får kunden ett bekräftelse mail som bekräftar mottagandet av ordern. Detta mejl är endast en bekräftelse och utgör inte accept på kundens anbud. Ett avtal mellan kunden och säljaren träder i kraft först då säljaren accepterat kundens anbud genom att skicka en bekräftelse via mejl på att de beställda varorna har skickats till kunden. Endast devaror som är upptagna i bekräftelsemailet som skickas vid tidpunkten för avsändandet ingår i det ingångna avtalet.

2.3 Säljaren ska informera kunden om det uppstår lagerbrist/-problem som kan påverka ordern.

2.4 Alla order betraktas som accepterade med avseende på pris och beskrivning av beställda produkter och köpvillkor med avseende på punkt 3 ”GODKÄNNANDE AV KÖPVILLKOR”.

2.5 Säljaren förbehåller sig också rätten att avvisa eller annullera en order från en kund med vilken hen har en tvist om betalning av en tidigare order eller en objektiv misstanke om bedrägeri.

 1. GODKÄNNANDE AV KÖPVILLKOR

3.1 Alla order på produkter från säljaren, oavsett ursprung, innebär reservationslös efterlevnad av köpvillkoren som annullerar alla motstridiga klausuler som kan förekomma i inköpsorder, korrespondens, inköpsvillkor eller dokument som utfärdats av kunden och som inte uttryckligen har godkänts av säljaren.

3.2 I enlighet med gällande regler kan kunden alltid konsultera, ladda ned eller skriva ut på ett varaktigt medium de aktuella köpvillkoren som är tillgängliga på webbplatsen genom att klicka på ”köpvillkor”.

3.3 Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina allmänna säljvillkor utan att detta påverkar redan lagda order, som fortsatt lyder under de köpvillkor som godkändes av kunden vid ordertillfället för den aktuella ordern.

 1. PRODUKTER

4.1 Samtliga produkter förses med en beskrivande text som innehåller de väsentligaste egenskaperna för produkten, och kunden uppmanas att läsa denna innan hen lägger en order.

4.2 Även om säljaren ska säkerställa att det visuella innehållet om produkterna är så korrekt som möjligt kan hen inte garantera en fullständig likhet med de produkter som erbjuds till försäljning. Detta visuella innehåll är inte kontraktsmässigt.

4.3 Försåvitt inte annat anges är de produkter som presenteras på webbplatsen, liksom priserna, giltiga när de är fastställda på webbplatsen.

4.4 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra den lista över produkter som erbjuds kunden på webbplatsen utan att detta medför någon rätt till kompensation överhuvudtaget till fördel för kunden.

 1. TILLGÄNGLIGHET

5.1 Produkterna erbjuds så länge de lagerförs. I händelse av bristande tillgänglighet på produkter efter att ordern lagts informeras kunden därom så snart som möjligt. Säljaren kan erbjuda kunden en produkt med liknande egenskaper utan att kunden är förpliktigad att godkänna utbytet av den produkt som ursprungligen beställts. I händelse av att kunden inte vill ha den föreslagna utbytesprodukten kan kundens order därefter annulleras och kunden debiteras då inte för beloppet.

 1. LEVERANS

6.1 Oavsett leveransmetod ska säljarens produkter levereras av transportören PostNord till de områden dit säljaren levererar (Sverige). Eftersom säljaren ansvarar för försändelsen av produkterna överförs risken för förlust eller försämring av produkten till kunden vid den tidpunkt då produkterna levererats, dvs. vid överföring av det fysiska förfogandet av produkterna till kunden.

6.2 Valet mellan de olika leveransmetoderna som erbjuds, beroende på vilka produkter som beställts, görs i samband med bekräftelse av ordern. Priset för leveransen anges vid tidpunkten för val av leveransmetod och påförs således det totala orderbeloppet.

6.3 Leveranstiden och de villkor som är specifika för respektive leveransmetod ska anges för kunden vid tidpunkten för val av leveransmetod. 

6.4 Leverans sker till den leveransadress som anges av kunden, och här specificeras, att det ska vara kundens bostadsadress, en fysisk person enligt kundens val eller en juridisk enhet (leverans till kundens företag). Leverans kan inte göras till hotell eller postboxar.

I händelse av att det är omöjligt att leverera på grund av en felaktigt angiven leveransadress eller att kunden underlåter att hämta varan på valt hämtställe kan det inte göras någon omsändning och kunden återbetalas inom fem (5) dagar efter det att säljaren mottagit varan i retur.  

6.5 Säljaren kan inte hållas ansvarig för förseningar i leveransen som inte säljaren har skuld till, och inte heller förseningar som beror på force majeure (definieras nedan).

Om leveranstiden överskrids kan kunden begära annullering av köpet och inom en maxperiod på fjorton (14) dagar efter dennes anmodan få återbetalt det belopp som inbetalats för ordern. Oavsett föregående kan säljaren inte hållas ansvarig för de menliga följder som kan uppstå av en försening i leveransen; endast säljarens återbetalning av inköpspriset är möjlig, och utesluter annan form av kompensation.

6.6 Vid leveranstidpunkten åligger det kunden att kontrollera försändelsens skick och innehåll vid ankomsten. Om så krävs ska kunden omgående meddela alla sina förbehåll på ett korrekt sätt direkt på följesedeln. Genom att underteckna följesedeln utan några förbehåll antas att kunden har mottagit varorna utan uppenbara fel.

I händelse av att försändelsen och/eller innehållet är skadat ombeds kunden att avvisa de varor som levererats av transportören och ange detta avvisande uttryckligen på följesedeln tillsammans med eventuella praktiska invändningar.

Denna bekräftelse från kunden vid tidpunkten för mottagandet av produkterna till transportören är viktig då den ger säljaren möjlighet att därefter utöva sina rättigheter gentemot transportören för alla bristande överensstämmelser som kan vara resultatet av transporten eller själva leveransen. 

6.7 Om produkten inte har levererats som utlovat (mer än 5 arbetsdagar) vänligen kontakta Virbacs kundtjänst på virbac@virbac.se så gör vi en eftersökning av leveransen och kontaktar dig som kund med ​information om anledningen till förseningen och ny leveranstidpunkt.

6.8. Vid reklamation eller skadade varor kontakta virbac@virbac.se senast 14 dagar efter mottagande med följande information: Ordernummer, bilder på den skadade produkten och en kort förklaring av hur skadan inträffade.

6.9 Ordrar till din egen hemadress får inte överstiga 35 kg och ordrar för upphämtning får inte överstiga 20 kg.

Läs även: Vanliga frågor och Leverans och retur

 1. PRISER

7.1 Priset på produkterna anges i SEK inkl. moms och exklusive leveranskostnader. Minsta ordervärde är 9,- kr.

I orderöversikten och orderbekräftelsen anges det totala priset inklusive alla skatter, moms samt leveransomkostnader.

7.2 Säljaren förbehåller sig rätten till att när som helst ändra priserna, men observera att produkterna faktureras på grundval av gällande priser vid tidpunkten för validering av ordern och betalningen, beroende på tillgänglighet. 

 1. BETALNINGSVILLKOR

8.1 Produkterna betalas den dag ordern läggs.

8.2 Betalningen av produkterna görs med kreditkort av typen VISA eller MASTERCARD via Adyen, eller via Klarna (Pay later, Direct Payment, Slice it). När det är möjligt används 3D Secure Authentication för att verifiera att betalningen sker utan bedrägeri.

8.3 Vid beställning och köp via webbplatsen gäller distansavtalslagen och för webbplatsen tillämpas konsumentskyddslagstiftningen. Detta innebär att du som kund är medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Virbacs webbsida innebär ett betalningsansvar. Kunden godkänner uttryckligen att kommunikationen med kreditkortsnumret ger tillåtelse att debitera hens konto med upp till priset på beställda produkter. I relevanta fall skickas ett meddelande om annullering av ordern på grund av bristande betalning till kunden av säljaren till den mejladress kunden angett då kontot upprättades.

8.4 När betalningen har utförts kan kunden hämta en faktura via sitt konto på webbplatsen.

8.5 För att undvika all tveksamhet understryks att annullering av en order inte fritar kunden från sin förpliktelse att betala försåvitt inte annulleringen är berättigad enligt bestämmelserna i köpvillkoren eller tvingande lagstiftning i övrigt. 

 1. ÅNGERRÄTT

9.1. Vid försäljning av konsumentvaror har kunden rätt att utan att ange orsak häva köpet inom fjorton (14) dagar. Ångerrätten löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då kunden eller någon an kunden utsedd tredje part, dock inte transportören, fått varorna i fysisk besittning.  Ångerrätten gäller INTE för produkter där förseglingen har brutits.

9.2. För att utnyttja ångerrätten ska detta klart och otvetydigt meddelas säljaren. Kunden kan använda sig av ånger formuläret som finns under punkten leverans och retur [infoga länk].

9.3. Ångerrätten gäller förutsatt att säljaren får meddelande om utövande av ångerrätten inom den tid ångerrätten omfattar.

9.4. Om ångerrätten åberopas återbetalar säljaren alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive leveranskostnader (dock inte extrakostnader till följd av kundens eget val av en annan leveransform än den billigaste formen av standardleverans som säljaren erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från det datum då säljaren mottagit meddelande om utnyttjande av ångerrätten. 

Om säljaren däremot inte har mottagit returprodukten, har säljaren rätt att avvakta återbetalning till produkten har kommit åter eller till dess kunden har lämnat ett bevis på att produkten återsänts.

För återbetalning vid reklamation gäller att om kunden reklamerar produkten, och säljaren har godkänt reklamationen, ska säljaren återbetala hela beloppet, inklusive fraktkostnader och annan ersättning som kunden har rätt till enligt tvingande lagstiftning. Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål från beslut om godkänd reklamation.

Säljaren utför återbetalningen via samma betalningsmetod som användes vid betalning för ordern försåvitt inte kunden uttryckligen godkänner användning av en annan metod och förutsatt att återbetalningen inte medför merkostnader. I sådant fall, eller om det första betalningsmedlet har löpt ut, ska kunden kontakta säljaren för att byta återbetalningsmetod. Säljaren ansvarar inte för någon återbetalning till ett betalningsmedel som har löpt ut.

Läs även: Vanliga frågor och Leverans och retur

9.5 Alla fördelar som tidigare tilldelats på grund av det gjorda köpet förloras och har därmed betydelse för återställning eller minskning av återbetalningen som ska göras.

9.6. Säljaren kan hålla inne återbetalningen tills varorna har kommit i retur eller man mottagit vederbörlig dokumentation om att varorna har returnerats. 

9.7. Varorna ska omgående returneras, senast fjorton (14) dagar från det datum då säljaren har mottagit meddelande om utnyttjande av ångerrätten. Ångerrätten gäller om varorna returneras inom fjorton (14) dagar.

9.8. Kunden ska själv täcka kostnaderna för att returnera varorna. 

9.9. Om varorna returneras i försämrat skick ska kunden betala en ersättning för minskat värde för förstörda produkter. Detta gäller dock endast försämring av varans värde som beror på annan hantering än vad som krävs för att fastslå varans art, egenskaper och det sätt på vilket varan fungerar.   

9.10 Ångerrätten används inte för leverans av varor 

 • som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel. 

 • som snabbt kan antas försämras eller bli för gamla.

 • som är förseglade och av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte lämpar sig för att returneras samt där förseglingen har brutits efter leverans.

 • som på grund av sin beskaffenhet blir oupplösligt sammanblandat med andra varor vid leverans. 

Här hittar du ångerblanketten som ska fyllas i och skickas till virbac@virbac.se

 1. GARANTIER OCH SÄLJARENS ANSVAR

10.1. Dokument, beskrivningar och information om produkterna, som visas på webbplatsen är vägledande och omfattas inte av någon garanti.  

10.2. All information eller allmänna råd om näring, djurhälsa eller användning av VIRBAC-produkter är endast vägledande. För alla frågor, mer information eller rådgivning om produkter ombeds köparen att kontakta sin veterinär eller VIRBAC direkt. 

10.3 Säljaren ansvarar själv för att köplagens allmänna regler följs och är förpliktigad att endast leverera produkter som följer avtalsvillkoren. Produkterna anses följa de avtalsvillkoren om följande villkor är uppfyllda: (i) de ska överensstämma med de beskrivningar och egenskaper som anges på webbplatsen; (ii) de ska vara lämpliga för de syften denna typ av produkter generellt sett är utformade för; (iii) de ska uppfylla de kriterier på kvalitet och hållbarhet som allmänt godtas för produkter av samma slag och som rimligen kan förväntas.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Säljarens webbplats, logotyper, texter, foton, namn och rent generellt all kommunikation skyddas av immateriella rättigheter som tillhör säljaren, dennes underleverantörer eller andra tilldelningar.

11.2 Det är förbjudet att använda och/eller göra några ändringar av immateriella rättigheter som beskrivs i denna artikel, t.ex. kopiering eller återgivning av teckningar, foton, namn, texter, logotyper osv. utan uttryckligt föregående medgivande från säljaren.

 1. FORCE MAJEURE

12.1 Under inga omständigheter ska säljaren anses ansvarig för eller kunna ställas till svars för fiasko eller försening vid utförandet av sina förpliktelser avseende något som uppstår som följd av eller som orsakas, direkt eller indirekt, av förhållanden som är utom säljarens kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, arbetsstopp, olyckor, krigshandlingar eller terrorism, civila eller militära störningar, kärnkrafts- eller naturkatastrofer eller andra förhållanden man inte kan råda över samt avbrott, förlust eller nedsatt funktion i tjänster, kommunikation eller dator (programvara och hårdvara); leveranssvårigheter, avbrott hos transportör, lagerbrand eller annan orsak som hindrar säljarens aktivitet och i synnerhet säljarens produktionsenhet, häri förstås att säljaren ska göra en rimlig insats som är i överensstämmelse med sedvanlig praxis i veterinärbranschen för att återuppta produktionen snabbast möjligt efter omständigheterna. Kunden kan inte ta som förevändning av förekomsten av dessa omständigheter att neka mottagning av producerade mängder.

 1. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

13.1 Säljaren förbehåller sig helt och fullt ägandeskapet av sålda produkter fram till fullständig betalning av fullt pris, primärt inkluderat omkostnader, skatter och obligatoriska bidrag. 

 1. REKLAMATIONSRÄTT

14.1. Kunden har rätt att klaga på en defekt produkt / tjänst eller försenad leverans. Gällande leverans måste man räkna med att helger och helgdagar kan påverka leveranstiden, läs mer på leverans och retur.

14.2. Enligt lagen har Kunden rätt att klaga på en produkt i 3 år eller före produktens utgångsdatum, beroende på vilket som inträffar först.

14.3. Kunden måste skicka ett ett mejl angående sitt klagomål till virbac@virbac.se med information om orsak, beställningsnummer och kontaktinformation. Kunden måste kunna verifiera att köpet gjordes via Virbacs webbshop med t.ex. ordernummer eller kvitto på köpet. Ärendet behandlas av Säljaren under förutsättning att varan har skadats, har dolda defekter eller att det fanns brister vid mottagandet. 

Här hittar du Reklamationsformuläret.

14.4. I händelse av ett godkänt klagomål (se 14.3.) har kunden rätt att kräva en ersättningsartikel eller få pengarna återbetalda.

14.5. Säljaren kommer överens med kunden om hur varan ska returneras. Kunden själv levererar paketet och betalar för returfrakten. Säljaren förbinder sig inte att kompensera tidigare anmälda klagomål (se 14.3.), som inte har godkänts av Säljarens kundtjänst. Säljaren förbinder sig inte att debitera för utgångna produkter. Vid godkänd klagomål står Säljaren för kostnaden för returfrakt. 

14.6. Om det inte går att hitta en lösning kan Kunden inlämna en reklamation till relevant nämnd inom området, försåvitt villkoren för detta är uppfyllda.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Därutöver kan man lämna in klagomål till EU-Kommissionens Tvistlösning på nätet: ec.europa.eu/odr

 1. BEVISAVTAL

Utöver gällande lagbestämmelser om erkännande av bevisvärde hos digitala skriftliga bevis erkänner kunden bevisvärdet hos mejl och meddelanden som gjorts av säljaren på webbplatsen eller via mejl och andra dokument som skannats i samband med utförandet av produkt ordern från kunden.

Det är underförstått att denna bestämmelse varken har effekt eller syfte att begränsa andra bevismedel som kunden har tillgängliga.

 1. Försäljning till minderåriga

Vi ingår inte köpeavtal med minderåriga (under 18 år).

Läs även:

Vanliga frågor